Korvaako vakuutukseni lakimieskulujani?

Korvaako vakuutukseni lakimieskulujani?

Oikeusturvavakuutus

Sekä kotivakuutukseen, auton kaskovakuutukseen että yrityksen vakuutuksiin sisältyy tavallisesti oikeusturvavakuutus. Myös kiinteistövakuutukseen ja ammattiliittojen jäsenilleen ottamiin vakuutuksiin kuuluu usein osana oikeusturvavakuutus. Muistathan tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi, että sinulla on voimassaoleva oikeusturvavakuutus!

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettavissa olevissa riita- ja rikosasioissa. 

Tyypillisiä kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta korvattavia asioita ovat esimerkiksi asunto-, auto- ja muun irtaimen kauppaan liittyvät riitaisuudet. Korvauspiirin ulkopuolelle suljettuja asioita taas ovat muun muassa työhön ja ansiotoimintaan liittyvät jutut, avioerot ja niihin liittyvät varallisuusriidat sekä rikosasiat, joissa vakuutettu on vastaajana (syytettynä).

Koska kotivakuutukseen liittyvästä yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta ei korvata työhön liittyviä asioita, ovat useat ammattiliitot ottaneet jäsenilleen erillisen oikeusturvavakuutuksen työsuhteeseen liittyviä riitoja varten. Ammattiliittoon kuuluvan henkilön on siksi hyvä selvittää, onko ammattiliitto vakuuttanut jäsenensä oikeusturvavakuutuksella.

Oikeusturvavakuutuksissa on rajoitusehtoja, jotka rajaavat tietyt asiat korvattavien asioiden ulkopuolelle. Myös vakuutusyhtiöiden välillä on tässä suhteessa eroja. Me selvitämme aina puolestasi mahdollisuutesi saada korvausta lakimies- ja oikeudenkäyntikuluistasi oikeusturvavakuutuksesta. Halutessasi voit myös itse olla yhteydessä vakuutusyhtiöösi ja selvittää käsillä olevan asiasi korvattavuutta oikeusturvavakuutuksestasi.

Oikeusturva-vakuutus

Sekä kotivakuutukseen, auton kaskovakuutukseen että yrityksen vakuutuksiin sisältyy tavallisesti oikeusturvavakuutus. Myös kiinteistövakuutukseen ja ammattiliittojen jäsenilleen ottamiin vakuutuksiin kuuluu usein osana oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettavissa olevissa riita- ja rikosasioissa. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata  kuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä viranomaisasioissa, hallinto-oikeudellisissa asioissa tai Euroopan ihmisoikeus- ja EU-tuomioistuimessa.

Jotta oikeusturvavakuutuksesta voitaisiin maksaa korvausta, tulee vakuutetun käyttää asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Vakuutusyhtiöt eivät osoita asiamiehenä käytettävää lakimiestä tai anna itse tapauksia koskevaa oikeudellista neuvontaa, vaan tavallisesti vakuutettu saa itse valita käyttämänsä avustajan.

Yleensä oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Poikkeuksia kuitenkin löytyy vakuutusyhtiökohtaisesti.

Tyypillisiä kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta korvattavia asioita ovat esimerkiksi asunto-, auto- ja muun irtaimen kauppaan liittyvät riitaisuudet. Korvauspiirin ulkopuolelle suljettuja asioita taas ovat muun muassa työhön ja ansiotoimintaan liittyvät jutut, avioerot ja niihin liittyvät varallisuusriidat sekä rikosasiat, joissa vakuutettu on vastaajana (syytettynä).

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Yrityksen oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuja ovat usein itse yrityksen lisäksi myös yrityksen työntekijät sekä työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät. Yrityksen oikeusturvavakuutus koskee tavallisesti vain vakuutuskirjassa mainittua liiketoimintaa.

Kiinteistövakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta taas korvataan kuluja asioissa, jotka liittyvät vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja sen rakennusten omistamiseen, hallintaan, hoitoon ja käyttöön. Vakuutuksenottajan lisäksi vakuutettuina ovat pääsääntöisesti myös vakuutetun palveluksessa olevat henkilöt.

Vapaaehtoiseen autovakuutuksen eli kaskovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka liittyvät moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan. Vakuutettuja autovakuutuksen oikeusturvavakuutuksessa ovat yleensä vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessa. Useilla vakuutusyhtiöillä kotivakuutukseen kuuluva oikeusturvavakuutus on toissijainen kaskovakuutukseen sisältyvään oikeusturvavakuutukseen nähden.

Koska kotivakuutukseen liittyvästä yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta ei korvata työhön liittyviä asioita, ovat useat ammattiliitot ottaneet jäsenilleen erillisen oikeusturvavakuutuksen työsuhteeseen liittyviä riitoja varten. Ammattiliittoon kuuluvan henkilön on siksi hyvä selvittää, onko ammattiliitto vakuuttanut jäsenensä oikeusturvavakuutuksella.

Oikeusturvavakuutuksissa on rajoitusehtoja, jotka rajaavat tietyt asiat korvattavien asioiden ulkopuolelle. Myös vakuutusyhtiöiden välillä on tässä suhteessa eroja. Me selvitämme aina puolestasi mahdollisuutesi saada korvausta lakimies- ja oikeudenkäyntikuluistasi oikeusturvavakuutuksesta. Halutessasi voit myös itse olla yhteydessä vakuutusyhtiöösi ja selvittää käsillä olevan asiasi korvattavuutta oikeusturvavakuutuksestasi.