Avustamme Sinua kaikissa oikeudellisissa asioissa, olivatpa ne

pieniä

keskikokoisia tai

suuria

Palvelumme

Yksityisille

Työoikeus
Asunto -ja kiinteistöasiat

kauppakirjat, lainhuutotodistukset, rasitustodistukset
asuntokauppariidat, kiinteistönvälitys- ja asunnon kuntotarkastusriidat
kiinteistökauppa
rakentamisen juridiikka (uudis- ja korjausrakentaminen, alihankinta- ja sopimusriidat)
vuokrasuhteisiin liittyvät riidat
asunto-osakeyhtiöjuridiikka (hallinto, yhtiökokousasiat, naapuruusriidat)

Autokauppa, kuluttajansuoja-asiat, muu irtaimen kauppa
Rikosasiat

asianomistajan ja vastaajan avustajana toimiminen
rikosvahinkoasiat
vahingonkorvausvaatimukset

Vakuutusasiat

työtapaturma-asiat
liikennevahinkoasiat
vahinkovakuutukset (koti-, yritys- ja kiinteistövakuutukset)
oikeusturva-asiat
vastuuvakuutusasiat
henkilövahingot

Perhe- ja perintöoikeus

avioehtosopimukset
hoitotahto
edunvalvontavaltuutus
testamentit, keskinäiset testamentit
perinnönjakosopimukset, perukirjat
pesänselvittäjänä ja -jakajana toimiminen

Vahingonkorvausoikeus

Yrityksille ja yhteisöille

Yrityksen lakiasiat

yrityksen perustaminen
yritysmuodon muutokset
osakassopimukset muutoksineen
veroasiat
maksukyvyttömyysasiat: konkurssi, yrityssaneeraus, velkajärjestelyasiat, velkaneuvonta-asiat, ulosottoasiat, oikeudenkäynnit
avustaminen sopimus- ja muissa neuvottelutilanteissa
vahingonkorvausasiat
vakuutusasiat

Julkiset hankinnat
Yritysjuristipalvelut

Toimimme avustajana myös muissa tuomioistuimissa ja viranomaismenettelyissä käsiteltävissä asioissa. Kysy lisää!

info@oranssilaki.fi