kategoriassa Yleinen

Oletteko menossa naimisiin? Mietityttääkö juhlavalmistelujen ohessa myös avioehtoasiat? Tässä lyhyesti tärkeimmät seikat, jotka avioehtosopimuksesta on hyvä tietää.

Miksi tehdä avioehto?

Mikäli avioehtoa ei ole tehty, avioliiton päättyessä omaisuus jaetaan puolisoiden kesken puoliksi. Käytännössä siis se puoliso, jolla on enemmän omaisuutta, maksaa toiselle tasinkona sen verran että kummallekin jää yhtä paljon omaisuutta.

Nykyään kuitenkin yhä useammat katsovat, etteivät he halua avioliiton ja sen mahdollisen päättymisen vaikuttavan tällä tavalla. Ainoa tapa välttää omaisuuden jakaminen puoliksi on tehdä avioehto. Syitä voi olla monia: halutaan esimerkiksi varmistaa tietyn omaisuuden pysyminen omassa suvussa tai ei vain yksinkertaisesti haluta avioliiton vaikuttavan siihen mitä kukin omistaa nyt tai jatkossa.

Onkin hyvä tiedostaa, että avioehdon tekeminen ei ole epäluottamuslause puolisoa kohtaan, vaan tavanomainen käytäntö. Sillä voi asioiden mennessä huonosti välttää omaisuudesta syntyviä kiistoja ja huolia. Kyse on tavallaan vakuutuksesta mahdollisen pahan päivän varalle.

Milloin avioehto kannattaa tehdä?

Avioehdon voi tehdä joko ennen avioliittoa tai sen aikana. Kuitenkaan avioliiton purkautumisen ollessa jo käynnissä avioehtoa ei voi enää tehdä.

Useimmiten avioehto kannattaa tehdä jo ennen avioliiton solmimista mikäli siihen jo tällöin on halua.

Mitä ehtoja siihen kannattaa ottaa?

Avioehdolla voi poistaa puolison avio-oikeuden joko osittain tai kokonaan. Myös jokin yksittäinen esine tai muu omaisuus voidaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehdossa voikin varsin vapaasti määritellä mikä omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle ja siten puolison yksityiseksi omaisuudeksi avioliitosta huolimatta.

Toki avioehtosopimuksesta kannattaa tehdä ehdoiltaan sellainen, että se on helposti tulkittavissa eikä sen sisällöstä synny riitaa.

Miten avioehto tulee voimaan?

Avioehdolle on asetettu varsin tiukat muotovaatimukset. Ensinnäkin se on laadittava kirjallisesti, puolisoiden on allekirjoitettava se ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan avioehto on – toisin kuin esimerkiksi testamentti – rekisteröitävä maistraatissa. Avioehto tulee voimaan vasta sitten kun se on rekisteröity. Onkin hyvä tiedostaa, että avioehdot ovat periaatteessa julkisia asiakirjoja, joista kuka tahansa voi saada tiedon maistraatista sitä pyytämällä, toki maksua vastaan.

Mikäli haluatte apua avioehdon laadinnassa, autamme mielellämme. Kartoitamme tilanteenne maksutta ja neuvomme, miten asiassa kannattaa edetä.

Kirjoittanut:

Lauri Linna
lakimiesharjoittelija