Rekisterinpitäjä:

Oranssi Lakiasiaintoimisto Oy (Y-tunnus 2696345-4)

Rekisterin nimi:

Toimeksianto- ja esteellisyysrekisteri Oranssi Lakiasiaintoimisto Oy

Rekisterin käyttötarkoitus:

  • toimeksiantojen hoitaminen
  • toimeksiantojen laskutus
  • esteellisyyden selvittäminen
  • yhteydenpito nykyisiin, entisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin, markkinointi

Rekisteröidyt ryhmät ja niihin liittyvät tiedot:

Toimeksiantoihin liittyvät päämiehet, vastapuolet, todistajat sekä muut asiaan liittyvät henkilöt tai yhteisöt

Rekisteröityihin tahoihin liittyvät tiedot:

  • nimet sekä päämiesten osalta henkilö- tai yhteisötunnus
  • yhteystiedot
  • toimeksiannot sekä asianosaisen rooli niissä
  • käydyt keskustelut
  • toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto

Säännönmukaiset tietolähteet:

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt tahot itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen:

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta kenellekään eikä mihinkään tarkoitukseen, ellei laki sitä nimenomaisesti yksittäistapauksessa edellytä.

Rekisteritietojen suojaamisen periaatteet:

Asiakastiedot ovat aina salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista luovuttamiseen velvoittavaa lain säännöstä. Asiakastietoja ei koskaan luovuteta toimiston ulkopuolisille.

Tietojärjestelmään tallennetut tiedot on asianmukaisesti suojattu käyttäjätunnuksella tai salasanalla.

Asiakasrekisteriin liittyvät fyysiset asiakirjakappaleet säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietoliikenneyhteys tietojärjestelmään on sasianmukaisesti salattu.

Tarkastus- ja korjausoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää yritykselle ja sen tulee olla kirjallinen, allekirjoitettu ja päivätty.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojensa poistamista tai korjaamista.

Päivitetty 11.1.2016