Mitä maksaa

Tarjoamme Sinulle laadukasta ja asiantuntevaa lakiapua joustavasti ja helposti lähestyttävällä tavalla. Teemme sen intohimosta työhömme – ja edullisesti.

Yksityisasiakkaat

190 – 290 euroa / tunti (+ alv 24%)

Toimeksiannon tuntihinnan määräytymiseen vaikuttavat asian kiireellisyys, vaikeusaste, asiaan liittyvä suuri taloudellinen intressi ja muut niihin rinnastuvat seikat.

Yritysasiakkaat

190 – 290 euroa / tunti (+ alv 24%)

Toimeksiannon tuntihinnan määräytymiseen vaikuttavat asian kiireellisyys, vaikeusaste, asiaan liittyvä suuri taloudellinen intressi ja muut niihin rinnastuvat seikat.

Sopimukset ja asiakirjat

  • Testamentti, avioehtosopimus, edunvalvontavaltuutus, hoitotestamentti: alkaen 250 euroa
  • Perukirja ja perinnönjakokirja: alkaen 600 euroa
  • Kiinteistön kauppakirja, asuntokauppakirja ja muut kauppakirjat: alkaen 600 euroa
  • Osakassopimus: alkaen 1500 euroa
  • Yhtiöjärjestysmuutos: alkaen 500 euroa
  • Hintoihin lisätään alv 24%.

Kysy lisää myös muista sopimuksista ja asiakirjoista!

Lainopillinen koulutus, neuvonta ja konsultointi

Oikeudellinen asiantuntemuksemme on asiakkaidemme käytettävissä kokonaisvaltaisesti ja joustavasti. Koulutamme jatkuvasti erilaisia tahoja (yrityksiä ja yhteisöjä) erilaisissa tilaisuuksissa sekä neuvomme ja konsultoimme kaikissa juridisissa asioissa asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Kysy lisää!

Yritysjuristi-palvelu

Hinta sovitaan palvelun aloittamisen yhteydessä. Palvelu räätälöidään aina yrityksenne tarpeiden mukaan.

Halutessanne voitte myös ulkoistaa kaikki yrityksenne lakiasiat hoidettavaksemme. Tämä on huomattavasti kustannustehokkaampi tapa kuin palkata oma lakimies tai antaa jokainen asia aina erillisenä toimeksiantona ulkopuolisen lakitoimiston hoidettavaksi. Kysy lisää!

Hinnastossa mainitun hinnan lisäksi veloitetaan erikseen viranomaismaksut, kuten tuomioistuinmaksu, tulkkauspalkkiot, kopiointikulut, matkakulut ja muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat välittömät kulut. Hintoihimme lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (vuonna 2016 24%)

Korvaako vakuutukseni lakimieskulujani?

Korvaako vakuutukseni lakimieskulujani?

Oikeusturvavakuutus

Sekä kotivakuutukseen, auton kaskovakuutukseen että yrityksen vakuutuksiin sisältyy tavallisesti oikeusturvavakuutus. Myös kiinteistövakuutukseen ja ammattiliittojen jäsenilleen ottamiin vakuutuksiin kuuluu usein osana oikeusturvavakuutus. Muistathan tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi, että sinulla on voimassaoleva oikeusturvavakuutus!

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettavissa olevissa riita- ja rikosasioissa. 

Tyypillisiä kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta korvattavia asioita ovat esimerkiksi asunto-, auto- ja muun irtaimen kauppaan liittyvät riitaisuudet. Korvauspiirin ulkopuolelle suljettuja asioita taas ovat muun muassa työhön ja ansiotoimintaan liittyvät jutut, avioerot ja niihin liittyvät varallisuusriidat sekä rikosasiat, joissa vakuutettu on vastaajana (syytettynä).

Koska kotivakuutukseen liittyvästä yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta ei korvata työhön liittyviä asioita, ovat useat ammattiliitot ottaneet jäsenilleen erillisen oikeusturvavakuutuksen työsuhteeseen liittyviä riitoja varten. Ammattiliittoon kuuluvan henkilön on siksi hyvä selvittää, onko ammattiliitto vakuuttanut jäsenensä oikeusturvavakuutuksella.

Oikeusturvavakuutuksissa on rajoitusehtoja, jotka rajaavat tietyt asiat korvattavien asioiden ulkopuolelle. Myös vakuutusyhtiöiden välillä on tässä suhteessa eroja. Me selvitämme aina puolestasi mahdollisuutesi saada korvausta lakimies- ja oikeudenkäyntikuluistasi oikeusturvavakuutuksesta. Halutessasi voit myös itse olla yhteydessä vakuutusyhtiöösi ja selvittää käsillä olevan asiasi korvattavuutta oikeusturvavakuutuksestasi.

Oikeusturva-vakuutus

Sekä kotivakuutukseen, auton kaskovakuutukseen että yrityksen vakuutuksiin sisältyy tavallisesti oikeusturvavakuutus. Myös kiinteistövakuutukseen ja ammattiliittojen jäsenilleen ottamiin vakuutuksiin kuuluu usein osana oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettavissa olevissa riita- ja rikosasioissa. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata  kuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä viranomaisasioissa, hallinto-oikeudellisissa asioissa tai Euroopan ihmisoikeus- ja EU-tuomioistuimessa.

Jotta oikeusturvavakuutuksesta voitaisiin maksaa korvausta, tulee vakuutetun käyttää asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Vakuutusyhtiöt eivät osoita asiamiehenä käytettävää lakimiestä tai anna itse tapauksia koskevaa oikeudellista neuvontaa, vaan tavallisesti vakuutettu saa itse valita käyttämänsä avustajan.

Yleensä oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Poikkeuksia kuitenkin löytyy vakuutusyhtiökohtaisesti.

Tyypillisiä kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta korvattavia asioita ovat esimerkiksi asunto-, auto- ja muun irtaimen kauppaan liittyvät riitaisuudet. Korvauspiirin ulkopuolelle suljettuja asioita taas ovat muun muassa työhön ja ansiotoimintaan liittyvät jutut, avioerot ja niihin liittyvät varallisuusriidat sekä rikosasiat, joissa vakuutettu on vastaajana (syytettynä).

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Yrityksen oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuja ovat usein itse yrityksen lisäksi myös yrityksen työntekijät sekä työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät. Yrityksen oikeusturvavakuutus koskee tavallisesti vain vakuutuskirjassa mainittua liiketoimintaa.

Kiinteistövakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta taas korvataan kuluja asioissa, jotka liittyvät vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja sen rakennusten omistamiseen, hallintaan, hoitoon ja käyttöön. Vakuutuksenottajan lisäksi vakuutettuina ovat pääsääntöisesti myös vakuutetun palveluksessa olevat henkilöt.

Vapaaehtoiseen autovakuutuksen eli kaskovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka liittyvät moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan. Vakuutettuja autovakuutuksen oikeusturvavakuutuksessa ovat yleensä vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessa. Useilla vakuutusyhtiöillä kotivakuutukseen kuuluva oikeusturvavakuutus on toissijainen kaskovakuutukseen sisältyvään oikeusturvavakuutukseen nähden.

Koska kotivakuutukseen liittyvästä yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta ei korvata työhön liittyviä asioita, ovat useat ammattiliitot ottaneet jäsenilleen erillisen oikeusturvavakuutuksen työsuhteeseen liittyviä riitoja varten. Ammattiliittoon kuuluvan henkilön on siksi hyvä selvittää, onko ammattiliitto vakuuttanut jäsenensä oikeusturvavakuutuksella.

Oikeusturvavakuutuksissa on rajoitusehtoja, jotka rajaavat tietyt asiat korvattavien asioiden ulkopuolelle. Myös vakuutusyhtiöiden välillä on tässä suhteessa eroja. Me selvitämme aina puolestasi mahdollisuutesi saada korvausta lakimies- ja oikeudenkäyntikuluistasi oikeusturvavakuutuksesta. Halutessasi voit myös itse olla yhteydessä vakuutusyhtiöösi ja selvittää käsillä olevan asiasi korvattavuutta oikeusturvavakuutuksestasi.